Category Archives: Hóa Giải Hướng Nhà

BẾP – THẦN ĐỊNH PHÚC CHO GIA CHỦ

BÍ KÍP ĐỂ ĐẶT BẾP HOÁ GIẢI HUNG HOẠ VÀ MANG TÀI LỘC ĐẾN CHO GIA CHỦ Có 8 cách đặt bếp cát lợi, trong việc đặt bếp thì cố gắng chọn được nhiều cách cát lợi nhất có thể để có được 1 cái bếp cát lợi nhất. Nó không chỉ giúp mang lại […]

Hóa giải Hướng nhà Phạm TUYỆT MỆNH

Hướng nhà Phạm Tuyệt Mệnh là khi chúng ta sinh sống trong ngôi nhà không hợp hướng. Bản mệnh Cung phi của ta phối với Phi cung của hướng nhà tạo ra khí Tuyệt Mệnh. Ví dụ: Người chủ nhà/ Chồng, vợ sinh năm 1974 (mệnh cung phi là Cấn), hướng nhà Đông Nam cung phi […]

Hướng Nhà Phạm Ngũ Qủy

Hướng nhà Phạm Ngũ Quỷ là khi chúng ta sinh sống trong ngôi nhà không hợp hướng. Bản mệnh Cung phi của ta phối với Phi cung của hướng nhà tạo ra Ngũ Quỷ. Ví dụ: Người chủ nhà/ Chồng, vợ sinh năm 1984 (mệnh cung phi là Đoài), hướng nhà Nam cung phi là Ly […]

Hướng Nhà Phạm Lục Sát

Hướng nhà Phạm Lục Sát là khi chúng ta sinh sống trong ngôi nhà không hợp hướng. Bản mệnh Cung phi của ta phối với Phi cung của hướng nhà tạo ra khí Lục Sát Ví dụ: Người chủ nhà/ Chồng, vợ sinh năm 1982 (mệnh cung phi là Ly), hướng nhà Tây Nam cung phi […]

Hướng Nhà Phạm Họa Hại

Hướng nhà Phạm Họa Hại là khi chúng ta sinh sống trong ngôi nhà không hợp hướng. Bản mệnh Cung phi của ta phối với Phi cung của hướng nhà tạo ra Họa Hại. Ví dụ: Người chủ nhà/ Chồng, vợ sinh năm 1984 (mệnh cung phi là Đoài), hướng nhà Bắc cung phi là Khảm […]